Program ne dolazi sa unesenim kontnim planom, morate ga unijeti sami. 

To možete učiniti na dva načina;

  • Uvozom (importom) kontnog plana, kojeg prije morate pripremiti, najbolje u .xls ili .xlsx formatu
  • Odnosno, direktnim unosom u Kontni plan konto po konto.


Konta unosite u šifrarnik „Kontni plan Analitika“. Pazite da tu ne unesete sintetička konta, dvocifrena ili klasu.

Konta podesite prema vašim željama i potrebama -  hoće li ići u saldakonti, želite li prati konto po mjestu troška, po jedinici rada... Ako je konto devizni, obavezno i to naznačite….

  • No labels