Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dorade na potvrdi o plaći

Broj osigurane osobe više nije na lijevoj strani, već se sada nalazi na desnoj strani umjesto MBG ili MB osigurane osobe. MBG ili MB osigurane osobe se više ne ispisuje.


Zbog toga je potrebno u djelatnicima, ako već nije, upisati matični broj za zdravstveno :


Dodano je mjesto i datum izdavanja, te je promjenjen tekst „Potpis odgovorne osobe“ u „Ime i prezime/OIB odgovorne osobe“.

  • No labels