Materijalne kartice možete pokušati popraviti Zapisnikom o promjeni cjena analizom kartica, upute su ovdje, ukoliko vam stanje i dalje ne odgovara nastavite po niže navedenim uputama


Popravak vrijednosti materijalnih kartica po MPC

Pregled stanja skladišta po cijenama iz materijalnih kartica; Skladište > Stanje zaliha > Svi artikli

Preporučam da kod ovog pregleda maknete kvačicu sa „Izbaci sa stanjem 0“, jer je vrlo čest slučaj da treba popravljati i kartice artikala koji su na nuli.


Vrijednost u koloni „Malo kartice“ mora odgovarati umnošku količine artikla i njegove trenutne maloprodajne cijene (odnosno one MPC koja je vrijedila na dan na koji ste gledali stanje zaliha).

Ukoliko količnik između vrijednosti kartice i količine artikla nije jednak maloprodajnoj cijeni koja vrijedi na „Datum do iz izvještaja“, treba provjeriti materijalnu karticu tog artikla, ustanoviti što se dogodilo i to ispraviti.


Najčešći uzroci problema;

1)      Maloprodaja nije bila knjižena, odnosno prilikom knjiženja maloprodaje nije bilo označeno da se rade ZOP (zapisnik o popustu) i/ili ZPC (zapisnik o promijeni cijena).

Prodaja > Maloprodaja > Knjiženje maloprodaje       

  

-          Proknjižite maloprodaju sa kvačicama na UPL, UPU, ZPC i ZOP

-          Ukoliko imate UPL i UPU, proknjižite samo sa kvačicama na ZPC i ZOP.

Datum knjiženja od-do mora pokriti period za koji popravljate kartice.

Program će datumski napraviti točno ZPCe, ali će im dodijeliti brojeve redom – ako ne želite imati Zapisnike s manjim datumom, a većim brojem, morat ćete obrisati postojeće Zapisnike.

2)      U dokumentu koji je razdužio karticu, bilo slučajno bilo namjerno, upisana je drugačija MPC

-          Potrebno je uči u dokument, ispraviti cijenu i proknjižiti dokument.

-          Ukoliko mijenjanje dokumenta nije moguće ili ne želite, potrebno je napraviti Zapisnik o promijeni cijene (ZPC), u kojem ćete kao staru cijenu navesti točnu cijenu, kao novu cijenu navest ćete cijenu koju ste upisali u dokument, a za količinu ćete upisati količinu artikla iz dokumenta na kojem je došlo do pogreške. ZPC bi najpravilnije bilo napraviti na datum kada se dogodila promjena, ako to nije moguće, napravite ga na prvi mogući datum, pa i na zadnji dan godine. Također, u jednom ZPC možete popraviti sve probleme na svim artiklima na koje ste naišli – pa čak i ako to znači da ćete jedan artikl navoditi više puta sa različitim starim/novim cijenama – ZPC ne mijenja krajnju MPC, on samo popravlja kartice. Imajte na umu da se i ZPC morate dati na knjiženje u financijsko.

Što god napravili – nakon toga svakako provjerite karticu artikla.

3)      U dokumentu je navedena točna MPC (ili se ona ne vidi), ali sa kartice je skinuo drugu cijenu

-          Provjerite o kojoj se cijeni radi; moguće je da je dokument pogrešno podešen pa karticu razdužuje po npr. VPC – podesite postavke dokumenta i ponovno ga proknjižite.

Osim na izlaznim, problem se može javiti i na ulaznim dokumentima

4)      Ukoliko možete i želite, uđite u dokument i promijenite mu MPC.

5)      Ukoliko ne možete ili ne želite mijenjati cijenu u dokumentu, tada ćete morati raditi ZPC;

-          Ukoliko se radi o početnom stanju, nakon kojeg slijedi izlaz po drugačijoj (točnoj) cijeni, u ZPCu kao staru cijenu navodite ono iz inventure, kao novu navodite točnu cijenu, a kao količinu navodite kompletno stanje zaliha prije izlaza (dakle onu iz inventure)

-          Ukoliko se radi o primci, internoj primci, deviznoj primci… imate dvije mogućnosti, ovisno koja vam je cijena točna; ukoliko je točna cijena na dokumentu, tada kao staru cijenu navodite onu koja je vrijedila na datum dokumenta, kao novu cijenu upisujete cijenu iz dokumenta, a količinu upisujete onu količinu artikala koju ste imali prije dokumenta.

Ukoliko želite zadržati cijenu prije dokumenta, tada zapisnikom morate promijeniti cijenu onoj količini artikala koja se nalazi u dokumentu, stara cijena je ona iz dokumenta, a nova ona koja je vrijedila za artikle prije dokumenta.


Primjer popravka kartice;


Artikl iz primjera ušao je na stanje sa Početnim stanjem, 6 komada po cijeni od 149,99kn, što je karticu financijsko zadužilo za 899,94 kn ukupno.

Artikl je prodavan po 45 kn, kroz godinu ga je prodano svih 6 komada, kartica je razdužena za ukupno 270,00kn (6x45).  Kako je stanje zaliha =0 i vrijednost zalihe nam treba biti =0, dakle, karticu treba razdužiti za još 629,94kn.


Izlazni dokumenti su prodajni i na njima cijenu ne smijemo mijenjati, tako da;


  • Imamo opciju promijeniti cijenu u inventuri/početnom stanju (ukoliko to radite vjerojatno ćete trebati provjeriti i popraviti i stanje na 31.12. prethodne godine)


  • Napraviti ZPC nakon inventure/početnog stanja, a prije prodaje

  • Napraviti ZPC na prvi mogući datum, pa bilo to i na zadnji dan u godiniU sva tri slučaja popravili smo karticu.

Kao što je rečeno, Zapisnik o promijeni cijena neće utjecati na trenutnu MPC – on prati promjene cijena, te sukladno tome umanjuje ili uvećava vrijednost kartice na datum ZPCa.

Kartici dodaje ili umanjuje vrijednost jednaku umnošku količine i razlike između stare i nove cijene.

Bilo bi idealno kad bi ZPC datumski pratio promjenu, ali kako god napravili – saldo kartice na datum zapisnika mora biti jednak umnošku količine na isti datum i MPC na isti datum.


Četvrti način – nije baš 100% pravilan, ali „može proći“, kao prva pomoć:

Usporedite trenutnu vrijednost kartice artikla sa onom vrijednošću koja bi trebala biti točna

  • Trenutna vrijednost = Vrijednost zaliha na datum po cijenama maloprodajnim iz kartice
  • Točna vrijednost = količina na datum * važeća MPC na datum

a zatim putem ZPCa kartici dodajte vrijednost koja fali ili maknite onoliko koliko je višak, na način da tu vrijednost stavite kao staru ili novu cijenu (ovisno trebate li smanjiti ili povećati vrijednost kartice),

drugu cijenu stavite =0, količina 1 komad.

Primjer: 

Na ovoj kartici vidimo kako je stanje zaliha na 9.1. =0 komada, dakle vrijednost kartice bi također trebala biti =0, no ona je u minusu 529,00kn. Da bi nam kartica bila na 0, moramo dodati taj iznos;

Radimo ZPC na način da preko jednog komada dodamo (ili maknemo) potreban financijski iznos

U koloni vrijednost vam piše za koliko će se kartica artikla ukupno uvečati.

Kartica sada izgleda ovako:

Da smo karticu trebali umanjiti za iznos, kao staru cijenu bi stavili razliku, kao novu 0


Ili, umjesto toga možemo staviti negativnu količinu, rezultat je isti

  • No labels