U glavnim parametrima (Sistem > Parametri programa > Promjena parametara) dodani su parametri vezani uz ZOP i ZPC

Zapisnik o popustu prati promjene/popuste dane u dokumentima koje ste postavili da se knjiže u Uplatnicu – polog utrška, no sad možete dodati i dodatne dokumente (izlazni maloprodajni dokumenti za koje ne želite da uđu u UPL/UPU). Ukoliko želite staviti više takvih dokumenata otvojite ih točka-zarezom (;), bez razmakaZAPISNIK O PROMIJENI CIJENA ANALIZOM KARTICA

Zapisnik Analizom kartica možete raditi po potrebi; važno je da je to tog dana sva maloprodaja proknjižena (UPL, UPU, ZPC, ZOP…), Datum knjiženja od-do je jedan datum, a nakon što ste izradili ZPC analizom, sve ranije zapisnike ( ZOP i ZPC) više ne dirajte, ne mijenjajte, ne brišite. Odnosno, ako ćete raditi bilo kakve promjene, onda morate obrisati ZPC analizom i napraviti ga ponovno.  • No labels