Značenje oznaka ABC analize
A artikli

najprodavaniji artikli i čine prvih 80% ukupne prodaje po količini

B artikli

čine idućih 15% ukupne prodaje po količini (nalaze se između 80% i 95% ukupne prodaje poredane od najveće prema najmanjoj)

C artikli

čine zadnjih 5% ukupne prodaje po količini (nalaze se između 95% i 100% ukupne prodaje poredane od najveće prema najmanjoj) uz uvijet da nisu N (novi) artikli

D artikli

  • D artikli su svi blokirani artikli
  • D artikli su artikli kojima je zaliha 0 i prodaja u zadnjih godinu dana <=0
  • D artikli su artikli kojima je zaliha >0, a prodaja u zadnjih godinu dana <=0, te im je datum prvog ulaza manji od 5 godina ili imaju zadnju prodaju u razdoblju od prije godinu dana do 5 godina

N artikli

  • N artikli (novi artikli) su artikli koji su tek otvoreni i još nemaju Datum prvog ulaza u tvrtku (Datum prvog ulaza im je prazno polje)
  • N artikli su artikli kojima je Datum prvog ulaza u tvrtku manji od godinu dana, a po prodaji još nisu zavrijedili status A i B

R artikli

R artikli (artikli za rasprodaju) su artikli koji nemaju prodaju u zadnjih 5 godina, datum
prvog ulaza im je preko 5 godina i imaju zalihu

Preračun (ažuriranje) ABC analize


Ažuriranje ABC analize se nalazi

Skladište > Stanje zalihe > ABC ažuriranje
Podešenja parametara za analizu podataka


Nakon "Prihvati" će program popuniti tablicu "Optimizacija naručivanja" (Matični podaci > Dodatni šifrarnici > Optimizacija naručivanja) (i Šifrarnik artikala ako je bilo tako označeno)