Matični podaci > Dodatni šifrarnici > Cijene i rabati > Akcije maloprodajne kase


Prilikom kreiranja nove, odredite o kojem se rabatu radi ...


.... visinu rabata, te hoće li rabat vrijediti za cijeli dokument .

Ovdje smo za "Proba jedan" odredili da će biti Popust i ići na cijeli dokumnet, dok će "Proba 2" biti Akcija samo po artiklu


Na kasi to sada izgleda ovako;

"Proba jedan" piše zadebljanim fontom - to je znak da će se popust računati za cijeli dokumnet


Kliknut je popust za cijeli dokument, te "Proba 2" samo na prvom artiklu.


Račun na velikom štampaču;