Kod prvog paljenja aplikacije treba se prijaviti sa korisnickim imenom i lozinkom admin - admin

Nakon prijave trebaju se podesiti postavke spajanja na server, te se ponovno prijaviti sa danim korisnickim imenom i lozinkom


 1. Provjera dokumenta
 2. Sve vrste dokumenata
 3. Podesavanje postavki

 1. Parametri spajanja na server - IP adresa servera, port i oznaka skladista
 2. Sinkronizacija sifrarnika artikala - ne koristiti za ucitavanje vise od 10000 artikala, ova funckija sluzi za ucitavanje artikala nakon ucitavanja artikala putem lokalnog csv-a (3), npr. ucitamo artikle lokalno i 3 dana kasnije dodamo 20 artikala putem Gatha, sada mozemo sinkronizirati te artikle u aplikaciju, nema potrebe za lokalnim ucitavanjem
 3. Ucitavanje sifrarnika artikala - u Gath-u se treba napraviti export u obliku csv-a (Sistem → Slanje podataka → Barcode scanneri → Android Barcoder), prebaciti file lokalno na uređaj i ucitati preko explorera (sljedeca slika)


 1. Polje za skeniranje barcoda
 2. Gumbi za povecanje i smanjenje kolicine odabranog artikla (narancasto)
 3. X je za brisanje odabranog artikla, kvacica za potvrdu promjena
 4. Lokacija (regal) odabranog artikla (ako ima upisano)
 5. Odabrani artikal


Kod provjere dokumenta prvo treba ucitati dokument preko barkoda na dnu ispisanog dokumenta

Sve je isto kao i kod unosa dokumenta, s tim da s desne strane imaju filteri za visak i manjak skeniranih kolicina naprema kolicina u dokumentu

 • No labels