Dohvat WMS stanja za sve artikle izvodi se kroz dio pregled stanja lagera.


U prikazu za odabir podataka prikaza pojavljuje se dio gdje se odabire da li će biti vidljiva kolona stanja i odabire se jedinica sa kojeg će se prikazati podaci.


U samom izvještaju se pojavljuje podatak WMSDiglas sa vrijednošću stanja za odabranu jedinicu. Ovaj prikaz se pojavljuje samo ako je odabran prikaz po artiklu.


Zbog količine podataka koji se u realnom vremenu dohvaćaju priprema podataka može potrajati neko vrijeme (cca max 1 min).

  • No labels