Potrebno je nabaviti čitač kartica i karticu koja u sebi sadrži certifikat(A-trust).

Registrirati na računalu asignRKCom.dll na sljedeći način:

  • Otvoriti cmd kao administrator.
    •  Za 32 bitne windowse upisati sljedeće : regsvr32.exe "C:\Mapa file\asignRKCom.dll"
    • Az 64 bitne windowse potrebno se prebaciti na putanju c :\Windows\SysWOW64. I onda upsati istu nardebu : regsvr32.exe "C:\Mapa file\asignRKCom.dll"
    • Ako je dll uspješno registriran pojavit će se poruka da je dll uspješno registriran na računalu.

Nakon toga potrebno je instalirati program ASignClient.

  • No labels