Ukoliko se želi da u obrazac KUR ne ulaze određene vrste UR-a to se može podesiti u šifrarniku "Vrste knjiga UR".

Potrebno je staviti kvačicu na "Ne ulazi u obrazac KUR".

(Napomena : EU knjige automatski ne ulaze u obrazac, te njih nije potrebno označiti sa ovim parametrom)

  • No labels