Povrat robe sa reversa ili naplata reversaKada robu sa Reversa treba vratiti nazad na vaše skladište zbog fakturiranja ili jednostavno jer vam partner vraća robu bez želje da ju uzme,

koristi se Naplata Reversa
Naplata reversa ovim putem radi prema FIFO metodi


      Izbornik:

      Veleprodaja -> Reversi -> Naplata reversa (Zatvaranje FIFO)

Upozorenje


Naplata Reversa funkcionira po FIFO metodi! To znači da naplata reversa radi po artiklu a ne po broju reversa, tj. program prvo vraća na stanje najstarije artikle.
 
To znači, da ako u naplati reversa označite artikle iz reversa broj 5 npr. a iste te artikle ste prije dali istom partneru ali po reversu broj 2. program će zatvoriti stavke iz reversa broj 2 jer ste njih prije izdali.

Vrlo je bitno da pazite koju od ove četiri metode koristite, jer svaka radi na drugačiji način


Novi revers sa količinom u minus (antirevers)
količina po artiklima koju upišete ovdje, program će ubaciti u potpuno novi revers a količinu staviti u minus, i na taj način vratiti robu nazad na stanje

Brisanje artikala iz reversa
količinu po artiklima koje upišete ovdje, program će obrisati iz reversa na kojemu se nalaze ti artikli, u navedenoj količini

Ubacivanje artikala sa minus u revers
količinu po artiklima koje upišete ovdje, program će ubaciti u postojeći revers gdje se nalazi taj artikal i staviti količinu u minus

Napravi dokumenete Povrat/Odjava reversa
količinu po artiklima koje upišete ovdje, program će ubaciti u potpuno nove dokumente Povrat i Odjava Reversa. Povrat ako robu vraćate na stanje bez namjere da ju fakturirate a Odjava Reversa ako ide u fakturu.

Program sve odradi sam.

Kada odlučite koji od ova četri načina planirate koristiti, taj plan možete i zaključati da ga nemorate svaki put odabirati iz liste

Ako je u parametrima podešen samo jedan dokument, izbornik nije vidljiv na formi naplate reversaOvdje možete odabrati da ako fakturirate u maloprodaju na koji dokument će to zapravo ići RCM ili R1M, kroz parametre možete odabrati i druge dokumente.
Znači kada odaberete partnera i način storniranja reversa, vaš pregled naplate će izgledati kao ovaj na slici dolje
U pregledu kolona imate sve potrebne podatke kao datum i broj reversa na kojem se nalazi artikal sa količinom, cijena, vrijednost pa čak i rabat dan na tom reversu.
Kolona Staro predstavlja broj dana koliko je star revers.
 


Za naplatu su bitne tri kolone sa desne strane, redom:
 
Vele - Malo - Pov
 
Vele predstavlja kolonu u koju ako upišete količinu to će ići u veleprodajni račun
Malo - ista stvar samo ide u Maloprodajni račun
Pov - Predstavlja količinu koju partner vraća, bez želje da mu je fakturirate

Dakle, primjer sa naše slike..
 
Partner želi da mu artikal 00001 1kom fakturiramo na VP račun i sa drugog reversa artikl 00001 2kom na maloprodaju,

a 2kom artikla 11111 nam vraća jer mu netrebaju, itd...
 

Prema tome mi u naše kolone upisujemo sljedeće:


Ako u količinu nekog artikla upišete veću količinu nego što ju imate na reversu, redak će pocrveniti


Ukoliko npr. partner želi da mu fakturirate samo 2kom artikla 00001 na VP račun te 1kom na MP račun,

a ostalo da sve ostane i dalje na reversima, onda bi smo ovako unijeli podatke


Filtriranje podataka i dokumenataKolone možete premještati, isključiti iz prikaza, sortirati klikom na zaglavlje kolone i podatke filtrirati.

Klikom na zvjezdicu gore lijevo (slika dolje) možete isključiti/uključiti vidljivost kolona.Ako želite podatke filtrirati, potrebno je prvo uključiti filter dolje lijevoZatim možete podatke iz grida gore filtriratiTakođer imate i gumbe koji će umjesto vas brže upisati veće količine podataka.

Ovi gumbi su aktivni samo kada je filter isključen!ako u pregledu reversa jednog partnera želite svu robu koju ima na reversima vratiti nazad sebi na zalihu, samo kliknite na
gumb Sve povrat.
Ako imate već neku količinu upisanu u druge kolone onda prvo kliknite na gumb Sve poništi!

Sve maloprodaja i Sve veleprodaja rade istu stvar samo u druge kolone upisuju podatke!


Napomena! Sve što ovdje radite NEĆE imati efekta dok god ne kliknete na gumb PRIHVATI

Naplata do određenog iznosa
Maloprodaja *Kn ili Veleprodaja *Kn vam omogućavaju da naplatite reverse do određenog iznosa.

Npr. partner želi da mu fakturiramo VP vrijednosti
robe sa reversa do 1500 kn
Kliknemo na gumb Veleprodaja *Kn
 
unesemo iznos

i program će redom unijeti količine dok ne dođe do 1500 kn ili manje, ne više!


U slučaju da trebate ponoviti unos iznosa, kako bi se ponovno automatski popunile količine do zadanog iznosa, bit će potrebno izaći i ponovno ući u naplatu, jer u protivnom se neće podaci popuniti.