Postupak vođenja Osnovnih sredstava i obračuna amortizacije radi se u nekoliko koraka kojih se treba pridržavati.

Prvo treba unijeti sve podatke u šifarnike vezano za Osnovna sredstva i obračun amortizacije. Slijedite ove korake:Treba pripaziti da se dodjeli pravilna amortizacijska grupa, označiti radi li se o redovnoj ili uvećanoj stopi i konta na kojima će se kasnije knjižiti u Glavnu knjigu.Kod unosa početnog stanja treba pripaziti da datum knjiženja bude zadnji dan predhodne godine.Prvi korak je da se unesu AMORTIZACIJSKE SKUPINE i zakonom propisane stope, a možete unijeti i povećane stope:


Drugi korak je unijeti Grupe osnovnih sredstava, kako bi kasnije mogli raditi obračune i izvještaje po grupama:


Treći korak je unijeti šifre Osnovnih sredstava sa svim pripadajućim podacima:


Četvrti korak je, nakon što smo unijeli sve potrebne podatke, unijeti šifre sa vrijednostima: 


Program daje mogućnost da se obračuna informativna amortizacija ''Simulacija obračuna'' koja nema uticaja na kartice Osnovnih sredstava, već služi kao informativna vrijednosti amortizacije.Nakon obračuna amortizacije formira se dokument na dan obračuna ''Obračunata amortizacija''.


Ukoliko je došlo do toga da je nešto zaboravljeno obračunati, pogrešna stopa, itd. može se obračun pobrisati i vratiti kako je bilo i nakon ispravka podataka, ponovo obračunati amortizaciju. Također treba pripaziti da li je amortizacija već proknjižena u Glavnu knjigu, jer brisanje obračuna neće pobrisati i temeljnicu u GK.Peti korak, nakon unosa početnog stanja i novo nabavljenih Osnovnih sredstava, treba obračunati amortizaciju.


Šesti korak je pregled dokumenta Obračunata amortizacija kako bi provjerili podatke:


Nemojte zaboraviti napraviti Prijenos obračunate amortizacije na Kartice OS-a, jer podatak neće biti vidljiv na Rekapitulaciji osnovnih sredstava niti na kartici OS-a.

Zatim možemo pregledati izvještaj obračunate amortizacije i proknjižiti ga na kartice:

U programu imate izvještaje kojima možete iskontrolirati podatke sa Glavnom knjigom - sedmi korak.

To je Rekapitulacija osnovnih sredstava, gdje se nalaze svi potrebni podaci za analizu i uskladu.

Amortizacija se knjiži u Glavnu knjigu putem temeljnice, učitavanjem preko tipke ''Knjiži amortizaciju'', gdje program ponudi sve obračune i vi se pozicioniranjem na određeni obračun, proknjižite amortizaciju po definiranim kontima koje ste unijeli otvaranjem Kartice Osnovnog sredstva: