• Potreban vam je API Key i Secret od Trella. To se nalazi na stranici: https://trello.com/app-key
  • Morate upisati podatak "Allowed origins"  i to http://127.0.0.1:8888 i pritisnuti "Submit" (1)
  • Kopirati Key (2) i Secret (3) u Gath na promjeni lozinke ili u šifrarnik korisnika (isto je mjesto)
  • Upisati korisničko ime sa Trella
  • Kada ponovo pokrenete Gath i imate uključen dashboard, dobiti ćete stranicu od trella na kojoj ćete dozvoliti pristup
  • Ukoliko se Gath nije spajao na mrežu, možda će vam Windows tražiti da mu dopustite spajanje.
  • Da bi podaci kolali, morate biti "member" na boardu na Trellu
  • Potrebno je podesiti gdje će podaci sjedati u Trello
  • Trebati na Trellu otvoriti i "Privatni board" i isto odabrati u Gathu


Stranica na kojoj se nalazi podatak o username za Trello


Promjena lozinke u Gathu. Trebate upisati podatke za Trello


Autentifikacija Trella i Gatha. Pritisnite na Allow


  • No labels