Postavke na definiciji knjiženja dokumentaNa prodajnoj vrijednosti, dodan je parametar za provjeru maksimalnog rabata. Parametar ima tri vrijednosti DA, NE, UPIT. UPIT - znači da možete kroz sami unos dokumenta određivati da li će se u nekom trenutku provjeravati maksimalan rabat ili ne.


Provjera je dodana zbog različitog povlačenja te lakše kontrole unosa rabata po artiklu, (ako je za njega definiran maksimalni rabat, dok za njega postoji rabatna politika).

Primjer, u rabatnoj politici je za artikl definiran rabat 30%, ako je za taj artikal podešen max rabat 20%, u dokumentu će se na tom artiklu pojaviti 20%, ako je na toj vrsti dokumenta podešen parametar da se ne provjerava max rabat, program će uzeti rabat iz rabatne politike (30%). Naravno, ako nije definiran max rabat na artiklu, uzet će se rabat iz rabatne politike ili neke druge opcije, npr. akcijske cijene i sl.

Parametar za provjeru maksimalnog rabata na artiklu podešava se po vrsti dokumanta.

  • No labels