Radnja se izvrašava kroz meni 'Matični podaci'->'Dodatni šifrarnici'->'Dodaci uz poslovne partnere'->'Slanje stanja partneru'.

Pri pripremi podataka otvara se zaslon sa slike koji ima različite opcije koje se mogu podesiti.


Opis opcija:

Aktivan: Oznaka da li će se kod automatizirane procedure uključiti odabrani pripremljeni podatak.

Partner: Odabir kojem partneru će se slati podaci.

Odabir polja: Označava polja koja će se poslati.

Opcije slanja: Dodatne opcije za filtriranje podataka.

Poslovne jedinice: Označava jedinice za koje će se pripremiti podaci.

Način slanja: Oznaka pri automatiziranoj proceduri da li će podaci biti poslani na e-mail ili FTP/SFTP server.

Učestalost slanja: Odabir ponavljanja slanja podataka.

Ime datoteke: Ime datoteke koja će se pripremiti (poželjno ne koristiti hrvatske posebne znakove). Drugi dio imena datoteke označava u kojem formatu će podaci biti pripremljeni.

Kodiranje: Oznaka kodiranja pripremljene datoteke.

Razdjeljnik: Oznaka znaka koji razdjeljuje odabrana polja u pripremljenoj datoteci.

Decimalni zarez: Oznaka da li će decimalni zarez biti . ili ,.

Ostali podaci ovise o Načinu slanja i definiraju mjesto gdje će se podaci poslati.


Automatizirana procedura

Podatke je moguće slati na gumb 'Pošalji', ali na taj način šaljete samo označeni pripremljeni podatak. Preporučamo korištenje automatizirane procedure 'Sistem'->'Slanje podataka'->'Automatizirana procedura'-> dio 'Slanje stanja partneru' pri čemu je potrebno istu podesiti na učestalost ponavljanja od 15 minuta.

  • No labels