Priprema podataka za webshop

podešenja i unos osnovnih podataka unutar Gath-a kako bi se podaci mogli slati prema stranici na kojoj je postavljen webshop. 


Predradnje za unos podataka u webshop drvo (webshop grupe artikala)

  1. podesiti aktivni jezik unutar Gath-a
  2. Kreirati webshop vrstu drveta
  3. Dodati podatke za WebShop mjesto


Varijabilni artikli

Unos varijabilnih (ili drupiranih) artikala unutar Gath-a

Napomena

Preporuka je da se artikli koji su ujedno i varijacije prvo unesu u šifrarnik artikala kako bi se mogli povezati kroz proceduru unosa varijabilnih artikala (bilo pojedinačno ili excelom).

Unos podataka za varijabilne artikle pojedinačno.

3.Varijabilni artikl unos pojedinačno.mp4

Import podataka za varijabilne artikle excelom.

5.Varijabilni artikl import excel.mp4


Info

prijedlog je da se nazivi kolona unutar excela podudaraju sa nazivima kod procedure importa zbog lakšeg povezivanja podataka


Predložak excel datoteke za import varijabilnih artikala:

WebShop drvo - ws grupe

Unos grupa i artikala u webshop drvo

Pojedinačni unos grupa proizvoda,

2.Pojedinačni unos grupa proizvoda.mp4


Unos grupa u webshop drvo excelom

WebShop Drvo IMPORT excel.mp4
Predložak excel datoteke za import webshop drva grupa proizvoda:Pojedinačno dodavanje artikala i varijabilnih artikala

4.Pojedinačno dodavanje artikala i varijabilnih artikala u grupu proizvoda.mp4


Import artikala u webshop drvo excelom

6.Import artikala u WS drvo excelom.mp4Predložak excel datoteke za import artikala u webshop grupe proizvoda:

Slike artikala

Dodavanje slika artiklima i webshop grupamaVezanje slika za artikl pojedinačno kroz šifrarnik

7.Slike unos pojedinačno preko šifrarnika.mp4


Dodavanje slika na artikl preko excel-a

9.Slike unos preko excel-a.mp4


Dodavanje slike na grupu proizvoda

8.Dodavanje slike na grupu proizvoda.mp4


Preporuka za veličinu slika za artikle je 600x600 px. Za kategorije 200x200 px. Podržani formati .png .jpg

Predložak excel datoteke za import slika artikala: