Na kraju poslovne godine treba zatvorite klase 4 i 7. Kako se to radi u Gath-u?  1. U Izborniku Glavne knjige imate opciju ''Zatvaranje glavne knjige''. 
  2. U polje Prijenos klase, unesete klasu koju zatvarate (samo prvu znamenku, kako bi obuhvatio sva ta konta), a u polje ''na konto'' unesete  točan broj konta na koji zatvarate tu klasu.
  3. Nakon zatvranja, program automatski kreira temeljnicu ZAKLJUČNO STANJE .

Ovaj postupak ponoviti i za ostale klase posebno.Glavna knjiga - Zatvaranje  • No labels