eXite ili EDI služi za komunikaciju i prijenos dokumenta između sustava ERP-ova.

Kroz program je omogućen rad sa 4 vrste dokumenta a to su:
  • Narudžba dobavljača - ProcessPurchaseOrder
  • Otpremnica - ShowShipment
  • Račun - ShowInvoice
  • Potvrđena narudžba - ShowDeliveryReceiptDa bi sustav uopće radio potrebno je podesiti program. Prvo je potrebno u glavnim parametrima podesiti i upisati podatke sa slijedeće slike:

  • Sistem - odabire se izmneđu dva pružatelja usluge eXite : Editel ili mStart
  • URL - adresa servisa 
  • Username i zaporka - dobivaju se od pružatelja usluge
  • Certifikat - za sada nije potrebno ništa upisivati
  • FTP - slijedeći podaci se upisuju samo za pružatelja usluge mStart jer preko FTP servera zaprimaju se podaci od drugih korisnika. Potrebno je negdje imati FTP server i u polja postavki FTP-a se upisuju mjesto servera, username, password i port. FTP putanja na serveru se upisuje ukoliko u nekoj podmapi želimo primati datoteke.
  • WSDL Username i Password - postavlja se ako korisnik koristi WSDL za dohvat podataka i prebacivanje na FTP server. Taj podatak određuje korisnik Gath-a koji postavlja svoj WSDL.

Dodaci zaglavlja dokumenta je također potebno upisati ovisno da li se mora pratiti izvor dokumenta i realizacija prema izvorno upisanom dokumentu. Podešavanje se izvršava kroz upis Matični podaci -> Opis dokumenta→ Dodaci zaglavlja dokumenta. Moguće je pratiti 8 vrsta podatka a to su broj narudžbe kupca, broj narudžbe dobavljača, broj izdatnice, broj računa i datumi tih dokumenata. Podatak koji se želi pratiti mora biti upisan u dodatke zaglavlja dokumenta i prikazan je na slijedećoj sliciU okvirena polja je potrebno upisati, ovisno da li je podatak broj dokumenta ili datum označavamo jedan checkBox.

Svrha polja je obavezan podatak koji određuje što se nalazi u podatku i treba ga odabrati kao jednu od 6 vrijednosti koji imaju prefiks eXite.
Kad je priprema upisana i u dokumentima je potrebno podesiti parametre kroz postavke. U dokument gdje se izvorno upisuje bilo koji od gore opisanih podataka potrebno je podesiti kao na slijedećoj slici:
Na taj način je u dokumentu omogućen prostor za upisivanje izvornog podatka kao na slici dolje:


Osim postavljanja parametra prema kojem će se upisati i pokazati originalni broj dogumenta i datum potrebno je postaviti i ostale parametre koji se odnose na čitanje EDI podataka.


eXite Dokument - mjesto gdje će na lijevoj strani dokumenta biti prikazan taj podatak

eXite Datum - mjesto gdje će na lijevoj strani dokumenta biti prikazan taj podatak

eXite Narudžba, Izdatnica, Potvrđena narudžba kupca i Račun - kratica dokumenta gdje se kroz Gath koriste ti tipovi dokumenta

Čitanje - Ovisno koji dokument EDI se učitava, odabire se u koje polje će biti upisan izvorni dokument. 
Isto takvo podešavanje je potrebno napraviti i na dokumentu koji se izrađuje iz prvog originalnog dokumenta.

eXite - dokument koji se kreira po EDI standardu

BillToParty, ShipToParty i svi ostali parametri - određuju što će se nalaziti u EDI dokumentu. Ti parametri imaju jednu od ponuđenih vrijednosti: FIRMA, Partner, Partner - dodatna adresa ili bilo koji podatak koji se nalazi u originalnom (prvom ulaznom) dokumentu.

U primjeru je pokazano kako se povezuje narudžba od kupca sa narudžbom dobavljaču gdje je prvo upisan NRK pa onda napravljen NRD. Podatak će se prenjeti ispravno samo ako je NRD napravljen AUTOMATSKI (zvjezdica, unos iz...) dok prilikom ručnog upisa korisnik mora sam paziti na upisane podatke.