Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dohvat WMS stanja za sve artikle izvodi se kroz dio pregled stanja lagera.

Image Added


U prikazu za odabir podataka prikaza pojavljuje se dio gdje se odabire da li će biti vidljiva kolona stanja i odabire se jedinica sa kojeg će se prikazati podaci.

Image Added


U samom izvještaju se pojavljuje podatak WMSDiglas sa vrijednošću stanja za odabranu jedinicu. Ovaj prikaz se pojavljuje samo ako je odabran prikaz po artiklu.

Image Added


Zbog količine podataka koji se u realnom vremenu dohvaćaju priprema podataka može potrajati neko vrijeme (cca max 1 min).

Image Added