Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Kako bi se na dokumentu prikazalo na kojem je dokumentu bila razlika od tražene količine i isporučene količine potrebno je podesiti svaki dokument posebno. Podešavanje se izvršava na slijedeći način

Podešavanje knjiženja;

Image Added Nakon podešavanja prikazuje se kolona sa sadržajem koji se podešava u glavnim parametrima programa. Image Added

Image AddedRazlike koje se pojavljuju moguće je poslati partneru na e-mail koji ima podešen uz uključivanje parametra Šalji obavijesti e-mailom.

Image Added


Naknadno, isti dokument je moguće prikazati i taj prikaz se može ispisati, snimiti, poslati mailom....

Dokument koji ima razliku potrebno je prikazati i na gumb Prikaz odabire se radnja iz podizbornika Prikaz razlika tražene i isporučene količine 


 Image Added

Izvještaj ima slijedeći oblik:

Image Added