Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dorade na potvrdi o plaći

Broj osigurane osobe više nije na lijevoj strani, već se sada nalazi na desnoj strani umjesto MBG ili MB osigurane osobe. MBG ili MB osigurane osobe se više ne ispisuje.

Image Added


Zbog toga je potrebno u djelatnicima, ako već nije, upisati matični broj za zdravstveno :

Image Added


Dodano je mjesto i datum izdavanja, te je promjenjen tekst „Potpis odgovorne osobe“ u „Ime i prezime/OIB odgovorne osobe“.

Image Added