Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
typeflat

Provjera neuparenih nabavnih cijena
Skladište>Stanje zalihe>Pregled stanja FIFO


ako postoje ne uparene cijene prikazat će se u formi niže:

Warning
titleUpozorenje

Artikle koji imaju negativnu zalihu – postupak neće popraviti.
Ako Artikla imate na stanju, a ne uparene cijene se nisu popravile – provjerite materijalnu karticu artikla, vrlo vjerojatno da i dalje imate izlaz prije ulaza; moguće da nekom ulaznom dokumentu treba promijeniti datum.


Tip

Ako ne postoje ne uparene cijene, pojavit će se poruka "Nema traženih podataka".

To znači da se ne moraju popravljati ne uparene nabavne cijene, odnosno raditi ZPS.
Parametri programa i podešavanje definicije knjiženja ZPS-aPopravak neuparenih cijena radimo kroz Zapisnik o promijeni šifre (ZPS)Skladište > Inventura > Zapisnici > Zapisnik o promjeni šifre


Parametri programa:

Info

U parametrima programa dozvolite ulazak zaliha u minus, te isključite obavijest o ulasku zaliha u minus – po završetku popravka neuparenih cijena, parametre i postavke dokumenta vratite kako su bile.
Definicija knjiženja dokumenta ZPS

Info

Zapisniku prvo treba podesiti postavke (nazovite podršku za dnevnu šifru)Ispravak ne uparenih nabavnih cijenaNakon što ste podesili definiciju knjiženja dokumenta, otvorite novi dokument Zapisnik o promijeni šifre, te stisnete na polje količinu i ne uparene cijene. Kad program odradi sve (učita artikle) morate samo proknjižiti dokument

Automatski unos neuparenih ne uparenih cijena u dokumentu


Nakon odabira "Neuparene Ne uparene cijene" dokument će se popuniti artiklima na kojima je ne uparena cijena automatski, nije potrebno ništa korigirati po dokumentu, samo ga završiti.

 


Nakon odrađenog dokumenta ZPS, možete ponovno provjeriti ne uparene cijene preko "Provjera stanja FIFO" i po potrebi provjeriti artikle preko materijalne kartice (info o dokumentima na kojima su bili ti artikli) kako biste eventualno izmijenili datum na dokumentima. Ako je sve dobro odrađeno, provjerom stanja zalihe za nabavnu vrijednost na svim artiklima s količinom nula ne bi trebala biti vidljiva vrijednost, trebala bi također biti nula (nula količina = nula vrijednost).