Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
typeflatPodešavanje parametara za kompenzacijeInfo

Potrebno je u glavnim parametrima podesiti oznaku temeljnice za pojedinačne kompenzacije koje smo prethodno dodali u šifrarnik temeljnica


Matični podaci > Šifrarnici glavne knjige > Šifrarnik temeljnica

Sistem > Parametri programa > Promjena parametara


Unos kompenzacije
Za izradu kompenzacije postoje dva načina. Prvi je Kreiranje kompenzacije možete napraviti kroz saldakonti kartice (npr. saldakonti kartice kupca, zatim označite partnera i klikom na "Kreiranje" u gornjem desnom uglu otvoriti će se forma kompenzacija). Drugi način je preko višestrukih kompenzacija. 
Formiranje kompenzacijeNakon kreirane kompenzacije ispisati ju možete kroz pregled napravljenih kompenzacija. 

Saldakonti > Kompenzacija kupci/dobavljači > pojedinačne kompenzacije


Pregled napravljenih kompenzacija


iz pregleda knjižite kompenzaciju u glavnu knjigu

Knjiženje kompenzacije u glavnu knjigu
Knjižena temeljnica kompenzacije u glavnoj knjizi


Pregled temeljnice kompenzacije


Ispis kompenzacije
+

Saldakonti > Kompenzacija kupci/dobavljači > pojedinačne kompenzacijeIzgled ispisane kompenzacije (prijeboju)