Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
typeflat

Šifrarnik tipova ekološke naknade

Za izvještaj ekološke naknade potrebno je pripremiti program u smislu upisa šifrarnika tipova ekološke naknade, šifrarnika tipova ambalaže i upisa odgovarajućih podataka u šifrarnik artikala.

Nakon pripreme podataka omogućen je prikaz izvješća ekološke naknade te ispis i export podataka. 

Izvješće izračunava podatke na osnovu ulaznih deviznih dokumenata Vrsta nabavne cijene = Devizna nabavna cijena (D) i svih izlaznih dokumenata.


Šifrarnik tipa ekološke naknade sadrži podatke o tipovima ekološke naknade koja će se prikazati (npr Ekološka naknada za otpadnu ambalažu). 


Podaci se upisuju kroz dio izbornika: 

Image ModifiedImage Modified


Šifrarnik ambalaže

koristi se za upis vrsta ambalaže koje se koriste za određeni artikal i upisuju se kroz izbornik:

Image ModifiedImage Modified

Podaci Tip i Iznos u tom šifrarniku definiraju način izračuna ekološke naknade pri čemu se tip odabire izmađu 4 mogućnosti: Količina, Težina, Bruto težina i masa.


Povezivanje artikala i podataka šifrarnika ekološke naknade

Nakon pripreme osnovih šifrarnika, svakom artiklu je potrebno dodijeliti pripadajuće osnovne podatke iz tih šifrarnika sa pripadajućum težinom ambalaže.

Image Modified

...


Izvještaji ekološke naknade

nalazi se

...

u izborniku

...

:

Izvješća > Pregled naručeno/

...

isporučeno > Ekološka naknada

Odabirom granica izvještaja program će isti i kreirati. Standardnim metodama isti možete ispisati, izvoziti, .....

Image Modified