Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Livesearch

Table of Contents
typeflat

Priprema podataka za webshop

podešenja i unos osnovnih podataka unutar Gath-a kako bi se podaci mogli slati prema stranici na kojoj je postavljen webshop. 


Predradnje za unos podataka u webshop drvo (webshop grupe artikala)

  1. podesiti aktivni jezik unutar Gath-a
  2. Kreirati webshop vrstu drveta
  3. Dodati podatke za WebShop mjestoView file
name1.Priprema WS mjesta i drveta.mp4
height250


Varijabilni artikli

Unos varijabilnih (ili drupiranih) artikala unutar Gath-a

Tip
titleNapomena

Preporuka je da se artikli koji su ujedno i varijacije prvo unesu u šifrarnik artikala kako bi se mogli povezati kroz proceduru unosa varijabilnih artikala (bilo pojedinačno ili excelom).

Unos podataka za varijabilne artikle pojedinačno.

View file
name3.Varijabilni artikl unos pojedinačno.mp4
height150

Import podataka za varijabilne artikle excelom.

View file
name5.Varijabilni artikl import excel.mp4
height150


Info
titleInfo

prijedlog je da se nazivi kolona unutar excela podudaraju sa nazivima kod procedure importa zbog lakšeg povezivanja podataka


Predložak excel datoteke za import varijabilnih artikala:

WebShop drvo - ws grupe

Unos grupa i artikala u webshop drvo

Pojedinačni unos grupa proizvoda,

View file
name2.Pojedinačni unos grupa proizvoda.mp4
height150


Unos grupa u webshop drvo excelom

View file
nameWebShop Drvo IMPORT excel.mp4
height150
Predložak excel datoteke za import webshop drva grupa proizvoda:Pojedinačno dodavanje artikala i varijabilnih artikala

View file
name4.Pojedinačno dodavanje artikala i varijabilnih artikala u grupu proizvoda.mp4
height150


Import artikala u webshop drvo excelom

View file
name6.Import artikala u WS drvo excelom.mp4
height150Predložak excel datoteke za import artikala u webshop grupe proizvoda:

Slike artikala

Dodavanje slika artiklima i webshop grupamaVezanje slika za artikl pojedinačno kroz šifrarnik

View file
name7.Slike unos pojedinačno preko šifrarnika.mp4
height150


Dodavanje slika na artikl preko excel-a

View file
name9.Slike unos preko excel-a.mp4
height150


Dodavanje slike na grupu proizvoda

View file
name8.Dodavanje slike na grupu proizvoda.mp4
height150


Tip

Preporuka za veličinu slika za artikle je 600x600 px. Za kategorije 200x200 px. Podržani formati .png .jpg

Predložak excel datoteke za import slika artikala: