Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Prije svake inventure potrbeno je sinkronizirati šifrarnik artikala i pozicija

  1. A - Trenutna skenirana stavka
    B - Već skenirana stavka s tim uređajem na odabranom nalogu