Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
typeflat

Osnovna podešavanja

Glavni parametri: 

U parametrima programa dovoljno je upisati samo adresu do web shop-a.

Matični podaci:

Gath omogućava komunikaciju sa više web shopova pa tako je prvo potrebno upisati podatke u WebShop mjesta (Matični podaci → Dodatni šifrarnici → Web shop).

Prije unosa prvog podatka potrebno je upisati podatak šifrarnik (upišite neki tekst npr. Drvo). Ovo se ne koristi ali zbog starijih načina funkcioniranja podatak mora postojati.

Nakon upisanog podatka pod šifrarnik upisujete podatke za web shop mjesto.


Podatke iz dijela REST Info dodjeljuje administrator Dashboard-a gdje se kreira stranica web shopa. Url iz prva 2 podatka dopišite sa slike iza adrese, tj mora izgledati kao na slici ( ......./wp-json/w?/??/ )

Maloprodaja.....Označava se ako je u upotrebi maloprodajni web shop (ne označiti ako se radi o veleprodajnom web shop-u)

Cjenik... Odabire se iz koje jedinice se uzima cjenik

Priprema podataka

Prije početka upotrebe web shopa potrebno je artiklima unijeti neke podatke kako bi se podaci na web shopu mogli ljepše i svrsishodnije prikazati. Podaci o artiklima koji se ažuriraju su grupa artikla, svojstva artikala.

Svojstva artikla je korisnički definiran podatak gdje sami određujete tip svojstva i upisujete vrijednosti u artiklima. Osnovne tipove svojstava artikla upisuje se kroz dio programa Matični podaci → Dodatni šifrarnici -> Dodaci uz artikle → Svojstava artikla.