Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nakon što je dokument proknjižen ili izmjenjen automatski se šalje mail da se desila promjena sa važnim artiklom.
Potrebno je imati podešeno slanje maila u Gath-u.
Dodavanje važnih artikala svaki korisnik za sebe radi u šifrarniku artikala, tako da označi artikle koji su mu važni i na desnom kliku miša odabare dodaj važni artikal.

Image Modified

Dodani artikli se mogu pregledavati ili brisati na dva mjesta.
Prvo je u Sistemu, Korisnici programa, važni artikli. Ovdje su prikazani svi važni artikli od trenutno prijavljenog korisnika.
Drugo mjesto je u matičnim podacima, dodatni šifrarnici, dodaci uz artikle, korisnički važni artikli

...

Ovdje je pregled svih važnih artikala od svih korisnika. Moguće je označiti više artikala i brisati ih odjednom.
Također je moguće i popis učitati iz excela.

Image Modified