Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Provjeru maloprodaje i maloprodajnog skladišta vršimo usporedbom tri izvještaja

 • Dnevnik materijalnog knjigovodstva
 • Knjiga popisa
 • Stanje skladišta

 • IZRADA IZVJEŠTAJA I NJIHOVA USPOREDBA

  Kako bi izvještaje mogli točno usporediti, obratite pozornost na to da su za isti period, te da u tom periodu vi ili vaši kolege nećete u međuvremenu dodavati nove dokumente ili mijenjati postojeće.

  DNEVNIK MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA

  Skladište > Stanje zaliha > Dnevnik materijalnog knjigovodstva


  Image Added  

  Image Added

Dobili ste sažeti izvještaj o tome koliko je robe količinski i financijski ušlo u, odnosno izašlo iz skladišta, te po kojim dokumentima.  Ukupni saldo mora odgovarati saldu Knjige popisa za isti period, te saldu skladišta  na datum „do“, o čemu ćemo nešto kasnije.


Za primjer smo uzeli period od početka godine do dana provjere izvještaja, stoga npr. vrijednost uz dokument  MSO (480.770,00) mora odgovarati sumi u pregledu dokumenata MSO na isti datum.

Skladište > Međuskladišnica

Image AddedKNJIGA POPISA

Prodaja > Maloprodaja > Knjiga popisa – Maloprodaja

Image Added

Knjiga popisa sadrži sve dokumente koje ste izradili, a koji umanjuju ili uvećavaju vrijednost skladišta.

Kartica Ukupno sadrži sve dokumente, bez obzira na vrstu, a saldo zadnje stavke (pod uvjetom da je poredano po Rednom broju), odnosno razlika između ukupnog Zaduženja i ukupnog Razduženja, mora odgovarati saldu Dnevnika materijalnog knjigovodstva za isti period i stanju skladišta na datum „do“.


Kartice dokumenata sadrže popis svih dokumenata iste vrste, saldo svake vrste dokumenta mora odgovarati Ukupnoj vrijednosti te vrste dokumenta u Dnevniku materijalnog knjigovodstva, te sumi dokumenta u pregledu dokumenta (vidi gore)

 Image Added


STANJE SKLADIŠTA

Skladište > Stanje zaliha > Svi artikli

Image Added


Ponavljam, bitan je datum pregleda, a kao vrstu cijena, za ove usporedbe, morate odabrati Maloprodajne iz kartica.

Kao izvještaj dobit ćete popis svih artikala, njihovu količinu na skladištu, te trenutnu vrijednost kartice. Vrijednost kartice artikla podijeljena sa njegovom količinom MORA dati njegovu trenutnu maloprodajnu cijenu.

Image Added


Što učiniti ukoliko se pojave razlike?

 

 • Provjerite datume izvještaja
 • Provjerite nije li netko u međuvremenu dodao ili promijenio kakav dokument s datumom unutar perioda koji ste zadali za izvještaj.

Također, ukoliko Dnevnik materijalnog knjigovodstva i Knjigu popisa radite za period koji počinje iza 1.1., te izvještaje ne možete uspoređivati sa stanjem zaliha.

 • Provjerite nalaze li se sve vrste dokumenata koje diraju skladište (materijalne kartice) u izvještajima Dnevnika materijalnog knjigovodstva i Knjige popisa?
 • Utvrdite na kojoj vrsti dokumenta se pojavljuju razlike
 • Usporedite podatke iz knjige popisa sa pregledom vrste dokumenta na kojem se pojavila razlika – možda u knjizi popisa neki nedostaje ili je drugačijeg iznosa.