Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

USPOREDBA IZVJEŠTAJA POMOĆU EXCELA

Izvještaje prebacite u excel

Image Added

Image Added

Image Added

Izbacite nepotrebne kolone, da ne smetaju, trebaju vam samo Šifra, naziv, količina i Malo kartica

Image Added

Iz tablice slobodno izbacite artikle kojima su i količina i Malo kartice =0.

Slijedeće je da dobijete prosječnu cijenu artikla iz malo kartica, možete pomoću formule;

(koju će te potom kopirati do kraja tablice)
Image Added


U koloni „Prosječna“ dobit ćete vrijednost koja bi trebala biti jednaka maloprodajnoj cijeni na „Datum do“ koji smo zadali za izvještaj (preporuka: ne gledajte na današnji datum,  provjeravajte s datumom u prošlosti, jučer ili starije) – na vama je da prođete popis i utvrdite gdje su razlike;
Image Added

Možete si prebaciti šifrarnik u excel, ili na neki drugi način u excelu pripremit popis artikala sa njihovim točnim MPC.

Primjer u praksi: Usporedba stanja 31.12. i  PS 1.1

Prenijeli ste stanje u novu godinu, a ono se razlikuje od stanja na 31.12.

Prenesite izvještaj za 31.12. i  dokument Početno stanje u excel, izbacite nepotrebne kolone; trebaju vam šifra, naziv, količina, Malo kartice iz izvještaja (iz čega ćete izračunati prosječnu cijenu), odnosno Maloprodajna cijena iz Početnog stanja.

Ukoliko ste vještiji s excelom, iz jedne u drugu tablicu pozovite količine i cijene (MPC ili prosječna, ovisi koju tablicu u koju pozivate) po šifri.

Drugi način je da kopirate jednu tablicu uz drugu. Pri tom je bitno da su šifre u obje tablice jednako sortirane, kako bi ih lakše mogli usporediti.

Image Added

Image Added

Pomoću formula oduzmite količinu iz jedne tablice s količinom iz druge, te cijenu iz jedne s cijenom iz druge tablice, prekopirajte formulu do kraja tablice, te provjerite one stavke na kojima su se pojavile razlike;

Image Added


Do razlika prvo može doći zato što s jedne i druge strane šifre nisu usporedno; primjer gore – šifra AP-16A098 s lijeve je strane u jednoj stavci, dok je s druge strane u dvije stavke; ako je to slučaj, morate urediti tablice na način da su s jedne i s druge strane šifre u jednoj stavci, te da su paralelno poredane.

Sortirajte si cijelu tablicu po razlikama, dobili ste na jednom mjestu sve stavke na kojima su razlike (nakon sortiranja provjerite dno tablice, ovisno kako ste sortirali na jednom kraju će vam biti pozitive, na drugom negativne razlike)

Image Added

Provjerite materijalne kartice navedenih šifri i popravite, po potrebi ponovite prijenos početnog stanja.