Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Materijalne kartice možete pokušati popraviti Zapisnikom o promjeni cjena analizom kartica, upute su ovdje, ukoliko vam stanje i dalje ne odgovara nastavite po niže navedenim uputama


Popravak vrijednosti materijalnih kartica po MPC

...

Ukoliko želite zadržati cijenu prije dokumenta, tada zapisnikom morate promijeniti cijenu onoj količini artikala koja se nalazi u dokumentu, stara cijena je ona iz dokumenta, a nova ona koja je vrijedila za artikle prije dokumenta. 


Primjer popravka kartice;

...

Artikl je prodavan po 45 kn, kroz godinu ga je prodano svih 6 komada, kartica je razdužena za ukupno 270,00kn (6x45).  Kako je stanje zaliha =0 i vrijednost zalihe nam treba biti =0, dakle, karticu treba razdužiti za još 629,94kn. 


Izlazni dokumenti su prodajni i na njima cijenu ne smijemo mijenjati, tako da;

...