Title: Specifične upute  
Author: Rikardo Perhoč 24 02, 2019
Last Changed by: Dražen Jurić 26 11, 2021
Tiny Link: (useful for email) https://dokumentacija.ep.hr/x/BgB4
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Gath ERP dokumentacija
Children (35)
    Page: Priprema i prijenos početnog stanja u novu poslovnu godinu
    Page: Ne uparene nabavne cijene
    Page: Godišnji obračuni poreza i prireza
    Page: Serijski brojevi
    Page: Aplikacija Gath Barkoder
    Page: Backorder
    Page: e-Računi
    Page: eXite
    Page: Praćenje utroška vremena
    Page: Upute za rad s Barcode Scannerom
Labels
Global Labels (1)