Upis i povezivanje dokumenata sa artiklom

Uz artikle je dodana mogućnost držanja dodatnih datoteka sa mogućnošću pregleda tih datoteka i štampanja ako su u PDF formatu.

Ova se opcija može koristiti za garancijske listove, uputstva i sličnu dokumentaciju koja se može štampati za artikle koji su uneseni na dokumentu.

Prvo je potrebno da podesite folder u kojem će se datoteke smještati. Pogodno mjesto je negdje na serveru do kojeg imaju svi korisnici pristup.

Nakon toga možete početi sa unosom dokumenata u artikle. Svaki artikal može imati neograničen broj dokumenata. Svi se dokumenti unose kroz promjenu podataka o artiklu kroz šifrarnik

  1. Odabir taba sa podacima o datotekama
  2. "DropZona" u koju možete dovući više datoteka odjednom
  3. Pojedinačna izmjena, dodavanje i brisanje datoteka

Svakoj datoteci morate dodijeliti pa podataka:

Naziv datoteke (koje će se automatski upisati prilikom drag-drop funkcije) ili odaberite direktno datoteku

Opis datoteke koji će vam se kasnije vidjeti u pregledima

Podatak - tip dokumenta (popunjava se automatski ili ručno unosi) pomoću kojeg kasnije možete filtrirati ispis (upute, garancije, cjenik...)

Obavezno morate prihvatiti unos artikla inače neće biti ništa zapamčeno.

Ispis pdf datoteka nakon knjiženja dokumenta

Nakon knjiženja dokumenta kliknete na "PDF dokumenti" i otvoriti će vam se prozor sa svim mogućim dokumentima povezanim sa artiklima na dokumentu. Ako u popisu nema artikla znači da nema nikakvog dodjeljenog dokumenta.

  1. Odabir vrste dokumenta (brži izbor)
  2. Označeni dokumenti koji se ispisuju
  3. Broj kopija za svaki dokument koji se ispisuje
  4. Tipovi dokumenata koji se preko izvora 1 aktiviraju.

Nakon što ste odabrali sve dokumente u količinama koje želite ispisivati, kliknite na "prihvati"


  • No labels