Potrebna podešenja parametara za rad s šifrarnikom guma i felgi


Sistem > Parametri programa > Promjena parametarau traženje unesite pojam "guma" zatim kliknite Enter i pokazat će se parametri na slici
Potrebno je obratiti pažnju na dužinu šifre artikala unutar šifrarnika artikala jer je šifra gume koja ulazi u šifrarnik kombinacija šifre i šifre partnera (Dobavljača). Znači, primjer, ako u šifrarniku artikala imamo zadanu dužinu šifre 8 znakova, te ako je 8 znakova u šifrarniku guma (šifra kod dobavljača) kad se unosi npr. putem primke nakon odabira će se dodati šifra partnera (primjer: 12345678_00000, gdje je prvih 8 znakova šifra, a 00000 šifra partnera). Kako bi se izbjegli problemi, dužina šifre unutar šifrarnika artikala mora biti veća od navedenog primjera, minimum 14 znakova).Šifrarnik guma i felgi

Matični podaci > Dodatni šifrarnici > Dodaci uz artikle  > Šifrarnik guma / felgi

Pozivanje šifrarnika guma i felgi kod unosa dokumenta

za primjer smo uzeli Primku-kalkulaciju kroz koju ćemo ubaciti gume iz šifrarnika guma i felgi u šifrarnikartikala.

kod unosa je u kolonu "Šifra" potrebno unijeti znak $ zatim potvrditi tipkom enter, pojavit će se mogućnost odabira guma iz šifrarnika guma i felgi

Način unos je moguć na svim dokumentima koje koristite unutar Gath-a

Nakon što se proknjiži Primka-kalkulacija, guma će biti vidljiva unutar šifrarnika artikala

Unos stavaka u šifrarnik guma i felgi moguć je putem datoteke, lokalno spremljene na računalu (Excel, csv...) ili preuzimanjem online (FTP...).