Kako bi se na ispisu dokumenta uz artikl prikazao dobavljač kod kojeg je taj artikl naručen, treba u postavkama štampanja dokumeta uključiti parametar "Ispis dobavljača prijedloga narudžbe"Nakon toga, na ispisu dokumenta pojavljujse se kolona "" sa nazivom dobavljača kod kojeg je artikl naručem putem prijedloga narudžbe.

  • No labels