Kako bi Gath mogao raditi sa dokumentima na kojima se račun porez na razliku u cijeni potrebno je izvršiti podešavanja na ulaznom i izlaznom dokumentu.

Podešavanja se izvršavaju na slijedeći način.


Ulazni dokument:

Označavanjem parametra 'Posebni način obračuna PDV-a na maržu' automatski se u postavkama dokumenta obilježe parametri da je dokument maloprodajni jer se 'mora' krajnjem kupcu 'sakriti' porez.


Izlazni dokument:

Također, označavanjem tog parametra označuje se parametar da se radi o maloprodajnom dokumentu.

Kako bi u zaglavlju dokumenta pri prikazu dokumenata bio vidljiv iznos poreza potrebno je upisati neki tekst u slijedećem parametru:

Za stavke dokumenta također označavamo parametar 'Tip posebnog poreza pri unosu' u koji se prikazuje iznos poreza.


Rezultat dokumenata se automatski unosi u knjigama Glavna knjiga -> Porezni (PDV) obrasci -> PDV-MU ili PDV-MI na označeni gumb nakon upisa osnovnih podataka potrebnih za izradu obrasca:


  • No labels