Dodali smo opciju za automatsko učitavanje artikala i cross referenci sa Tokić FTP servera.

Za rad potrebno je podesiti pristupne podatke do FTP servera i parametre ažuriranja

U postavkama možete i podesiti točno polja koja vam odgovaraju za pojedine vrijednosti (nazivi, kratki naziv i sl.). Isto tako možete podesiti granicu na kojoj će zaokruživanje raditi na 50 lipa, ili na cijelu kunu.

Osim toga postoji i podešenje kojim možete u potpunosti isključiti ažuriranje cijena. Tada će se samo dodavati novi artikli, bez promjene cijena na postojećim.

Nakon podešenih parametara, možete odrediti automatiziranu proceduru za pokretanje ažuriranja u određeno vrijeme. Iako možete uvijek pozvati proceduru i ručno...

   

Svi podaci koji su pristigli novi nalaze se u pregledu log-a. Sistem - Prijem podataka - Pregled PrijemLog

Za primljene podatke možete odrediti na koji način će se izračunavati maloprodajna cijena.

Postoje  4 opcije (upisuju se u polje automatska marža na kalkulaciji artikla): 

  • -1 znači da nema nikada automatske korekcije cijene
  • prazno pogleda automatske marže po grupama i/ili proizvođačima
  • 0 znači da se uvijek uzima cijena iz datoteke koja je stigla (Tokić cijena)
  • ili bilo koji postotak veći od nula znači marža koja će izračunati maloprodajnu cijenu

Dodali smo i automatske marže za izračun cijena priliko prijema podataka, prema proizvođaču i/ili grupi artikla

 

Ovdje se definiraju stope marži koje će se primjenjivati prema proizvođači i/ili grupe (podgrupi) artikla. Ako stavite viši nivo grupe, tada će marža vrijediti i za sve grupe ispod (unutar drveta).


  • No labels