Podešavanje definicije knjiženja dokumenta

Gath ima mogućnost povezivanja i ispisa podataka koji imaju relaciju račun za avans i dokument računa.

Treba podesiti: tab> Unos stavaka 2, te Prikaz veza povezanih dokumenta (npr. RAC).

Prije korištenja te mogućnosti potrebno je podesiti dokumente na način da se svim dokumentima koji imaju funkciju avans upisuje kroz podešavanje knjiženja dokumenta parametar Račun-Avans postavka Duguje.
Na isti način se dokumentima koji imaju tu relaciju podešava isti parametar ali se odabire podatak Potražuje. a na povezani dokument se stavlja oznaka RAV
Na dokumentima koji imaju parametar duguje kao korisnik ne primjećujete nikakvu razliku kod rada, ali Gath u pozadini priprema podatak,

Na dokumentu koji realizira tu funkciju pojavljuje se tab kod izrade dokumenta 'Računi-Avans'.


U trenutku kad povezujete dokument označite podatak Veza i u kolonu Potražuje upišite iznos koji će se odnositi na traženi dokument. Program kontrolira iznos koji upisujete i ukupno iznos koji nad svim dokumentima možete upisati.Ispis dokumenta 

Kod ispisa dokumenta, povezani podaci se ispisuju prema povezanim podacima gdje isti imaju utjecaj na iznos računa.


u definiciji knjiženja potrebno je podešenje (Dodatni podac(Sadržaj)) kao na slici:Ispis izglad ovako:


  • No labels