Gath aplikacija

Uveden je novi propis koji obvezuje prikaz najniže cijene u zadnjih 30 dana.

U Gathu je već da sada postojala arhiva promjena cijena, koja se automatski vodi za sve promjene nad svim tipovima cijena.

Do sada je postojao pregled cijena po artiklu pojedinačno u cjeniku artikala:

Sada je dodan i pregled koji se može izvući za sve artikle

Unutar izvještaja postoji i mogućnost import za promjene koje nisu obuhvaćene automatikom unutar programa, ili ako ima potrebe za uvozom starih promjena, kao što su na primjer akcije koje do sada nisu imale upis podataka u arhivu.

Novost je da je dodano upisivanje akcija u log promjena cijena. Akcije se upisuju prilikom prihvaćanja upisa akcije.

Akcije se definiraju: Matični podaci - Dodatni šifrarnici - Cijene i rabati - Akcije


Dodali smo parametar da li se od unesene cijene odbija rabat ili ne, pa ga je potrebno podesiti ako upisujete oba podatka (cijena i % rabata).

Za korisnike koji koriste rabatne politike za definiranje maloprodajnih cijena, dodali smo snimanje popusta iz rabatne politike u arhivu promjena cijena.

Za svaku izmjenu rabatne politike koja će utjecati na maloprodajnu cijenu svaki puta potrebno je napraviti prijenos u arhivu promjena cijena

Dodali smo u ispis labela za cijene, podatke o najnižoj cijeni u zadnjih 30 dana. Taj podatak uvijek dolazi iz arhive promjena cijena. Ako nema podatka u arhivi, onda ga neće biti niti na ispisu.

WSDL Servis

U metodi GetArtikl dodan podatak <LowestPrice> kao rezultat najniže MP cijene u zadnjih 30 dana.

U metodi GetArtiklMP dodan podatak <LowestPrice> kao rezultat najniže MP cijene u zadnjih 30 dana.

U metodi GetCijenePolleo rezultat je nadopunjen sa podatkom <NajnizaCijena>.

REST Servis

U upit /prices/by-codes dodan je novi parametar u upit: <LowestPriceInDays> tipa integer i potrebno je upisati broj dana do kada unazad će se gledati najniža cijena.

Rezultat upisa je proširen za polja:

  • Discount\PriceDateFrom  - podatak od kada traje akcija
  • Discount\PriceDateTo - podatak do kada traje akcija
  • Discount\LowestPrice - najniža cijena u zadanom broju dana

U ini datoteci je dodan parametar FixTecajEur i ako je upisan podatak, tada je rezultat proširen i za sve cijene preračunate u EUR po zadanom tečaju

Rezultati su:

  • PriceRetailEUR - Maloprodajna cijena u EUR

  • PriceWhosaleEUR - Veleprodajna cijena u EUR
  • Discount\OriginalRetailEur - Nesnižena maloprodajna cijena u EUR

  • Discount\NewRetailEur - Snižena maloprodajna cijena u EUR
  • Discount\OriginalWholesaleEur - Nesnižena veleprodajna cijena u EUR

  • Discount\NewWholesaleEur - Snižena veleprodajna cijena u EUR


  • No labels