Obračunati plaću za studeni / isplata u prosincuObračunati plaću za studeni / isplata u prosincu. Sve plaće moraju imati unesen datum uplate doprinosa i biti označene kao isplaćene.

   

Obračun poreza i Iznos za isplatu;


Definiranje godišnjih poreznih stopa
U Definiranju godišnjih poreznih stopa dodati propisane stope i iznose za 2022-u godinu.


Glavna knjiga > Plaće > Godišnje porezne stope


Obračun poreza


Za više ili sve djelatnike od jednom


Plaće > Obračuni > Godišnji obračun poreza > Obračun za više radnika


Odaberite djelatnike za koje želite napraviti obračun i kliknite na Prihvati


Za svakog djelatnika posebno


Plaće > Obračuni > Godišnji obračun poreza > Unos


Unesete radnika, učitate podatke, korigirate ih po potrebi ( godišnji osobni odbitak program računa iz trenutnog podatka u šifrarniku djelatnika, množi ga sa 12 mjeseci, pa ako su se kroz godinu podaci mijenjali, morate to sami upisati), prihvatite obračun.

Postupak ponovite za sve radnike.

Nakon obračuna DNR obrazac možete naći i isprintati za arhivu; Plaće > Dokumenti > Obrazac DNR, odaberete djelatnika i Ispis
Vraćamo se u Obračun plaća > Isplatna lista, te idemo na Promjenu liste za studeni/isplaćeno u prosincu:

  • AUTOMATSKI za sve djelatnike moguće je učitati pomoću gumba na slici i unesite iznos do kojeg nećete da vam se korigira porez i prirez (npr. 1 lipa).
  • RUČNI način pojedinačno po djelatniku je da se pozicioniramo u kućicu Osnovica, i po djelatniku sa F2 otvaramo prozor za potvrdu Ispravka poreza na dohodak


Kad ste na ovaj način prešli sve djelatnike, proknjižite obračun plaće.


Na Isplatnoj listi biti će vidljiv ispravak poreza i prireza, a s time će biti korigiran i Iznos za isplatu djelatniku

  1. Ako je sve u redu, na obračunu ponovno unesite datum uplate doprinosa, označite plaću isplaćenom, možete krenuti u izradu JOPPD obrasca, isplatu plaće …


  • No labels