Gath je moguće spojiti sa servisom ePlati, da ostvarite vezu prema svom internet bankarstvu kroz Gath.

Prvo za pristup servisu, potrebno je podesiti adresu servisa, te korisničko ime i zaporku

Da bi mogli učitavati izvode direktno sa banke, potrebno je upisati račune i program i dodijeliti im privole kod banaka

Računi se unose u Glavna knjiga - platni promet - žiro računi 

Kada ste unijeli račune, potrebno im je dati privole za pristup. Postavite se na račun i pritisnete tipku "privola"

Privole se daju preko korisničkog računa na portalu "ePlati". Ovdje su slike kako ide autorizacija, za pomoć oko kreiranja certifikata, obratite se korisničkoj podršci "ePlati"

Kod izrade nove privole, određujete banku i račune za koje želite dati privolu.

Priliko ručnog kreirana privole potrebno je neka popuniti PSU polja, gdje podaci variraju zavisno od banke.

Ovdje je tablica za kreiranje privole za poslovni transakcijski račun prema bankama:

BankaPSU IdPSU Id TypePSU Corporate IdPSU Corporate Id Type
PBZ----
ERSTE----
ZABA----
RBA--

OIB firme

-
HPBOIB ovlaštenika

obavezan

"customeNumber"

-

-
OTP-

-

-

-
Addiko-

-

-

-
Agram-

-

-

-
KABAOIB ovlaštenika

-

OIB Firme

-

Nakon odabira, privolu je potrebno potpisati na web stranicama banke, gdje će vas portal "ePlati" automatski preusmjeriti

Nakon ispravnog kreiranja privole, kroz program ćete imati pristup do svojih transakcijskih računa.

Moguće je koristiti uslugu AIS (Account Information Services) - dohvat podataka o promet i stanju po računima, i PIS (Payment Initiation Services) - generiranje plaćanja.

Ovdje je naveden primjer kreiranja privole za RBA. Na drugim bankama razlika je u potvrđivanju privole na stranici banke.


  • No labels