U program je dodana mogućnost praćenja kvalitete isporuke od strane dobavljač.


U ocjenjivanje ulaze tri nivo podataka:

  • IF - InFull - da li je isporučena točna količina robe (bez viškova i manjkova)
  • OT - OnTime - da li je roba isporučena u dogovoreno vrijeme
  • Q - Quality - da li je roba došla kvalitetno zapakirana i prema pravilima

Sve ocjene su u binarnom obliku 0 ili 1, odnosno ispunjen zahtjev ili ne.


Ukupna ocjena formira se prema tome da li su svi nivo zadovoljeni sa prolaznom ocjenom, odnosno ako jedan od uvjeta nije zadovoljen ukupno nije prolazna ocjena.
Aktivaciju unos bi trebalo napraviti na ulaznim dokumentima koje zaprimate od dobavljača (Primka-Kalkulacija, , Predprimka, Devizna primka ...)

Nakon aktivacije, na dokumentu u zaglavlju će se pojaviti DIFOTQ ocjena dokumenta. Prikazuje se ukupna ocje


na dokumenta. Ukoliko  dokument nema sve ocjene, polje će biti prazno.

Nakon proknjiženog dokumenta na "Dodatni podaci (zaglavlje)" imate tipku DIFOTQ sa kojom aktivirate unos ocjena za pojedini dokument

Uz unos ocjene, možete staviti i komentar dužine do 100 znakova.
U meniju skladište, narudžbe dobavljaču, postoji izvještaj gdje možete vidjeti analizu unesenih ocjena isporuka, grupiranu po dokumentu, partneru ili prijevozniku
  • No labels