U programu je dodana mogućnost da svaki korisnik označi jedan dio artikala koji proglasi važnim artiklima.
Postoji parametar koji određuje maksimalni broj važnih artikala po korisniku. Preporuka je da broj ne prelazi 100.

Na svakoj vrsti dokumenata možete deinirati da li će slati ispis korisniku programa ako se na njemu nalazi neki od važnih artikala.


Nakon što je dokument proknjižen ili izmjenjen automatski se šalje mail da se desila promjena sa važnim artiklom.
Potrebno je imati podešeno slanje maila u Gath-u.
Dodavanje važnih artikala svaki korisnik za sebe radi u šifrarniku artikala, tako da označi artikle koji su mu važni i na desnom kliku miša odabare dodaj važni artikal.

Dodani artikli se mogu pregledavati ili brisati na dva mjesta.
Prvo je u Sistemu, Korisnici programa, važni artikli. Ovdje su prikazani svi važni artikli od trenutno prijavljenog korisnika.
Drugo mjesto je u matičnim podacima, dodatni šifrarnici, dodaci uz artikle, korisnički važni artikli

Ovdje je pregled svih važnih artikala od svih korisnika. Moguće je označiti više artikala i brisati ih odjednom.
Također je moguće i popis učitati iz excela.


  • No labels