Program vam omogućava da unesete (uvezete) podatke o stanjima i cijenama artikala kod vaših dobavljača

Tu opciju smo nazvali "Web Stanje Partnera"


Za praćenje partnera potrebno je "otvoriti" partnera i njegovu poslovnicu za koju se želi pratiti stanje.

Odaberete dobavljača, poslovnu jedinicu, oznaku valute i način dohvata podataka (automatika)

Odredite i broj dana za koliko dobavljač isporučuje robu.

Nakon toga možete otvoriti artikle koje taj dobavljač nudi. Artikli moraju biti otvoreni u šifrarniku artikala, ali šifre po kojima će se artikli povezivati ne moraju biti identične sa vašim.

Svaki artikl potrebno je upisati ili ga učitati iz excela. Pod broj 1 odabirete artikl iz svojeg šifrarnika, a u polje "Šifra artikla (polje veze)" unosi se šifra kod dobavljača po kojoj ćete artikl naručivati.

U polje pod brojem 2 upisuje se stanje na zalihi kod dobavljača. Osim toga tu je i minimalna količina da bi se artikl prikazo. 

Osim toga tu možete unijeti i nabavne cijene po kojima artikl nabavljate kod dobavljača (u kunama ili devizama).

Ovi svi podaci mogu se učitati i iz Excel datoteke.

Prikaz podataka o stanjima kod partnera

Podatke o stanjima kod partnera možete pregledati i unositi direktno kroz šifrarnik artikala.

Odaberete tab Stanje partnera i na uokvirenim tipkama možete dodavati, mijenjati ili brisati podatke o stanju zalihe artikla kod dobavljača

Napomena

Da bi mogli dodati dobavljača, potrebno ga je prije otvoriti u opciji "Web stanje partnera"  • No labels