Podešavanje dokumenta

Prijedlog narudžbi dobavljaču formira se na osnovu dokumenata koji ne diraju stanje (ponuda, predračun, web shop narudžba i sl)

Prilikom izrade takvih dokumenata program može artikle kojih nema dovoljno staviti u listu za prijedlog narudžbe.

Da bi artikl došao u listu na dokumentu je potrebno podesiti procesiranje 

procesiranje može biti na način:

  • NE - ne procesira se dokument
  • DA - svi artikli kojih nema dovoljno na dokumentu odlaze u listu sa tražena količina - raspoloživo
  • UPIT - program pita da li da procesira dokument na isti način kao i na DA
  • SVE - svi artikli u unesenoj količini prenose se u listu (ne samo razlika do raspoloživog)

Napomena

Za automatsko naručivanje morate imati u šifrarniku artikala na svakom artiklu unesen podatak o dobavljaču.

Formiranje prijedloga narudžbi

Dodan je novi dokument "Prijedlog narudžbe" kojeg možete podesiti da kompletna količina ulazi u narudžbu i koristite ga preko narudžbi.

Napomena

Da bi sustav sa dojavom mogao raditi, potrebno je sve dokumente raditi prijenosom ili sa unos iz da bi se poveznica prenosila.


  1. Pregled svih dobavljača čiji artikli su u prijedlogu narudžbe. Izbor dobavljača stavlja sve artikle iz prijedloga u prozor 2
  2. Artikli od odabranih dobavljača, sa kučicom za kvačicu na artiklu koja znači da će artikl biti obuhvaćen operacijama 3 ili 4. Označeni artikl dobije iznos i bude u zbroju.
  3. Kreiranje narudžbi za odabrane artikle po dobavljačima
  4. Brisanje artikala iz prijedloga

Na ovaj način formirane narudžbe imaju u sebi poveznice da mogu dojaviti koji su dokumenti spremni za isporuku.

Prikaz dokumenata spremnih za isporuku

Sustav radi tako da na se na ulaznim dokumentima podesi da nakon knjiženja vrši provjeru određenih vrsta dokumenata da li postoje na ulazu artikli koji su putem prijedloga narudžbi naručeni za poznate kupce.

Na primjer: Kreira se web shop narudžba i na skladištu nedostaju dva artikla za isporuku. Ta dva artikla uđu u prijedlog narudžbe. Obradom prijedloga narudžbe, artikli pređu u narudžbu, ali sa poveznicom da su naručeni po web shop narudžbi. Dobavljač vam isporučuje robu i primka koja se radi na osnovu narudžbe dobavljaču provjerava ovom funkcijom da li tom dokumentu ima stavaka koje su povezane sa web shop narudžbom. Kada pronađe web shop narudžbu, radi se provjera da li su svi artikli sa narudžbe sada dostupni i ako jesu, web shop narudžba ulazi u popis dokumenata spremnih za isporuku.

Da bi ulazni dokument provjeravao dostupnost, potrebno je podesiti na kojim sve vrstama dokumenata će se dostupnost provjeravati.

To mogu biti samo vrste dokumenata koje su podešene da ne utječu na stanje zalihe.

Pregled dokumenata spremnih za isporuku ima podatak o vrsti i broju dokumenta, te vrijeme kada je postao spreman za isporuku.

Pregled se nalazi; Skladište > Narudžba > Dokumneti za isporučiti

Podaci u ovom prozoru, dok je otvoren, ažurirat će se svake minute i mogu biti prikazani na bilo kojem računalu (ne samo gdje se primke knjižena)

Desni klik na mišu vodi vas do izbornika za kreiranje novog dokumenta ili za uklanjanje dokumenta iz popisa.  • No labels