Opcija služi za definiranje prodajnih predložaka (tablica) za specijalizirano naručivanje putem posebne web aplikacije.

Za rad u web aplikaciji potrebno je definirati predloške po kojima će se vršiti naručivanje prodajnih predstavnika. Svaki predložak predstavlja stalak sa artiklima.

Opcija se nalazi u matičnim podacima

 

Nakon odabira opcije otvara se prozor sa definicijama predložaka.

Lijeva strana služi za pregled i unos popisa definicija predložaka a desna strana definira koji artikli se nalaze na kojim pozicijama

Pritiskom na 1 dobijete prozor za unos naziva definicije, te dimenzije polja ( Y - broj redova i X - broj stupaca)

Pritisak na gumb broj 2 briše kompletnu definiciju predloška, dok gumb broj 3 omogućava promjenu.

Upozorenje

Promjena veličine na manje vrijednosti će obrisati artikle koji izlaze van novih dimenzija

Nakon definicije predloška možete krenuti sa popunjavanjem predloška sa artiklima.

Artikl se unosi na pozicijama pod brojem 4. Možete upisati i dio šifre, pa će vam se ponuditi svi artikli na izbor.

Pod brojem 5 je slika artikla kakva će se prikazivati na web aplikaciji za unos. Slika se definira u šifrarniku artikala i prva je ako ih ima više za odabrani artikl.
  • No labels