Potrebno je otvoriti barem po jednu vrstu knjige za UR-e i IR-e, po potrebi možete ih otvoriti i više.


Vrste knjiga kasnije ćete birati kod knjiženja ili definiranja automatskih temeljnica
Moći ćete napraviti rekapitulaciju knjiga po jednoj, više ili svim vrstama


URu i IRu za stjecanje dobara i usluga iz EU povezat ćete na način da kreirate obje vrste knjiga, a zatim u vrsti UR označite da je za EU, pa povežite sa željenom IR  • No labels