Bitno je popuniti sve šifrarnike koji se koriste za obračun, a slikama ću redom to objasniti:

 1. Izbornik Plaća se nalaze u Glavnoj knjizi, ali se može izvući i posebno (parametar), kao na slici


 2. Prvo se unesu parametri za obračun koji je trenutno propisan zakonom (2019):


 3. Šifrarnik gradova dopunite sa stopom prireza i oznakom JOPPD:

 4. Otvoriti Djelatnike i unijeti sve potrebne podatke:

 5. Otvorite sve vrste Naknada za rad koje će te koristiti:

 6. Otvoriti doprinose koji su zakonski propisane:


 7. Ako imate dodatke i obustave, moraju se otvoriti:


 8. Otvoriti banke koje će te koristiti za virmane:
 9. Dodijeliti SVAKOM djelatniku Doprinose i Dodatke/Obustave:

 10. A sada konačno krenimo u Obračun plaće. Kako program podržava različite vrste obračuna, mora se paziti da se izabere odgovarajući obračun. Isplatna lista je ''standardan'' način obračuna, a sve drugo su različiti načini obračuna:

 11. Unos podataka u Isplatne liste može se popuniti Ručno ili Automatski učitavanjem radnika:

 12. Obavezno , nakon knjiženja Isplatnih lista, unijeti datum uplate doprinosa:
 13. Iz preglednika lista, pozicioniranjem na listu, mogu se printati Isplatne liste pojedinačno ili za sve djelatnike zajedno, kao sintetika:
 14. JOPPD obrazac je u posebnom dijelu menija i učitava se iz svih isplatnih lista, bilo redovnih, bolovanja na teret fonda, izaslane radnike u EU, plaće u naravi, volontere, neoporezivo,…na datum kada ste upisali uplatu doprinosa:

 15. Dokumenti koji se koriste:

 16. A rekapitulacija se koristi za ručno knjiženje u Glavnu knjigu ili Automatikom: • No labels