Upute za podešavanje i unos podataka


Ovo su proizvoljni podaci, tako da vi sami otvarate šifre prema potrebama vašeg poslovanja.
Podesiti šifrarnik regija

 • Otvoriti REGIJE

Slika REGIJE 
Dimenzije unutar kontnog plana

 •  U Kontnom planu treba podesiti koja se Dimenzija koristi i da li je obavezan unos ili neŠifrarnik gradova

 • U Šifrarniku gradova, povezati grad sa REGIJOMPoslovne jedinice - regija

 • Povezati Poslovne jedinice sa REGIJOMŠifrarnik arikala - Grupacija  - GRUPA ARTIKALA

 • Artiklu dodjeliti Grupaciju (Grupa Artikala)Šifrarnik artikala - Grupa artikala - BRAND

 • Artiklu dodijeliti Brand (Grupa Artikala)Unos podataka

 • Temeljnicom

 • Automatskom Temeljnicom

 • Unosom UR-e

 • Unosom Pred ulaznih računa:

 • Unosom Isplatne liste:

 • No labels