Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

e-Računi podešavanje i česta pitanja

Potrebno je prije svega provjeriti da li je sve pravilno podešeno unutar Gath-a. Gath trenutno komunicira s servisom moj-eračun.

 Podaci prijave - Moj-eRačun

Ispravni podaci prijave (korisničko ime i lozinka koja je dobivena od strane moj-eračun-a)

 Aktivacija ikone na ispisu - definicija knjiženja

Označeno, na načinu knjiženja, oznaka za eračune (aktivacija ikone eračuna na dijalogu ispisa)

 Broj narudžbe - povezivanje s xml-om na dokumentu

Mogućnost unosa broja narudžbe (ako postoji) na dokumentu (potrebno povezati u načinu knjiženja polje Docum1,2 ili 3 s oznakom narudžbe koja ide prema eračunu – xml)


Primjer povezivanja polja u zaglavlju s podacima koji se zapisuju u xml datoteku za eračun:

Opcije povezivanja podataka za eračune:

 ID Poslovnice - dodatne adrese partnera

Postavljen unos dodatnih adresa partnera (poslovnice >red „Podatak“, ID poslovne jedinice)

 Broj ugovora za partnera

Unešen broj ugovora za partnera (ako postoji, unos kroz šifrarnik ugovora partnera,>Matični podaci>Dodatni šifrarnici>Dodaci uz poslovne partnere>Šifrarnik ugovora partnera)

 Mjerne jedinice - šifrarnik GS1

Postaviti u šifrarniku mjernih jedinica odgovarajuće oznake OD VERZIJE 1.7.20.9266 - POTREBNO PODESITI U PARAMETRIMA

servis Moj-eRačun prestaje s podrškom za rad na API v1, potrebno je prijeći na korištenje servisa API v2.

U slučaju da je potrebna dokumentacija za slanje preko API v2, poveznica u nastavku:

https://www.moj-eracun.hr/en/Manual/Stable/Api

program već ima implementiranu verziju API v2, ali je potrebno podesiti parametre kako je prikazano u nastavku:


Statusi koji indiciraju problem kod dostave eDokumenata.


Najčešće pogreške koje se pojavljuju:


1) Račun pod tim brojem već postoji u pretincu primatelja
a. Molimo da provjerite jeste li račun s istim brojem računa već poslali, ako da potrebno je stornirati i ponovno izraditi dokument kako bi se dobio novi broj zatim se dokument može poslati ponovno (ima drugi broj).

2) Ne postoji pretinac za naručitelja
a. Primatelj nije omogućio dostavu eRačuna (još uvijek se nije registrirao na Centralnu platformu)
b. Molimo da primatelja hitno obavijestite da se registrira na Centralnu platformu kako bi mu mogli poslati račun
c. Popis subjekata registriranih na CP možete provjeriti na linku https://servisi.fina.hr/e-racun-javna-trazilica/


Primjer kad poslovni subjek ima poslovnice:

3) Račun nije izdan na ispravnu poslovnu jedinicu
a. Ukoliko primatelj računa na CP ima registrirano više poslovnih jedinica, a upisali ste pogrešnu poslovnu jedinicu u e-računu ili niste upisali niti jednu, takav račun se ne može poslati na Centralnu platformu
b. Molimo da klikom na link  https://servisi.fina.hr/e-racun-javna-trazilica/ pregledate registrirane poslovne jedinice (nakon što ste se prijavili na portal od moj-eračun-a)
c. Ako je problem bio zbog neispravne poslovne jedinice, unesite ispravnu i ponovite slanje eRačuna (ako je status 50-neuspjelo, ponovno je moguće slati dokument samo s takvim statusom).

Ako poslovni subjekt nema poslovnice, kod unosa dokumenta se ne povezuje dodatna adresa poslije šifre partnera.

Kod naknadnog dodavanja dodatne adrese (poslovnice) potrebno je dodatno povezati jedinicu kad se ponovno mijenja dokument (ako je bio samo partner. )Slika:


 Slučaj kad partner nema poslovnu jedinicu

Primjer kad kod provjere poslovnog subjekta nemamo poslovnice:

4) Format ili broj privitaka nije podržan
a. Svi privitci moraju biti u .xls ili .pdf formatu
b. Ukoliko trebate poslati privitak koji je u .xlsx (excel), .docx (word) ili nekom drugom format morate ga konvertirati u .pdf

5) Oznaka porezne kategorije nije u skladu s propisanim ili postoje matematičke pogreške u rekapitulaciji poreza
a. Molimo javite se našoj podršci kako bi provjerili ispravnost poreznih oznaka/kategorija

6) Kodne oznake (npr. mjernih jedinica) nisu u skladu s propisanima
a. Molimo javite se našoj podršci kako bi provjerili jesu li kodne oznake ispravne (šifrarnik mjernih jedinica > kolona GS1)

Ukoliko iz bilo kojeg razloga niste u mogućnosti ponoviti slanje iz Gath-a (pokušali ste, ako je status 50-neuspjelo, poslati dokument još jednom, ili stornirali sporni dokument, te nakon ponovnog unosa istog, dobijete novi broj dokumenta), druga opcija, pokušati slanje iz web aplikacije na portalu moj-eračun.

7) Primatelj nije poslovni subjekt ispravnog tipa
a. Molimo javite se techsupport@moj-eracun.hr s brojem računa za koji se javlja greška

8) IBAN pošiljatelja nije prepoznat
a. Provjeriti da li je IBAN na ispisu pravog formata unutar Gath-a, znači ne smije biti ništa napisano prije HRXX... IBAN: HRXXXXXXXXXXX...... (provjeriti na osnovnim podacima o firmi, pod žiro račun)


Statusi koje možete vidjeti kod pregledavanja poslanih ili primljenih e-dokumenata


Novo!“ i „Preuzet“ – statusi zaprimljenih e-dokumenat

Poslano“, „Ispisan“ i „Dostavljeno“ – statusi poslanih e-dokumenata

Poslano“ - račun je poslan i čeka na preuzimanje

Ispisan“ - račun je opozvan od strane pošiljatelja

Dostavljeno“ - račun je preuzet od strane primatelja ili drugog informacijskog posrednika

"Neuspjelo" - ako je primatelj javni naručitelj, status neuspjelo označava neispravnu XML strukturu ili probleme s pretincem primatelja; ako primatelj nije javni naručitelj, status neuspjelo označava da je račun ostao nepreuzet više od 10 radnih dana (nakon što se isprave podaci na tom dokumentu unutar Gath-a moguće ga je ponovno poslati prema servisu moj-eračun - vrijedi samo za ovaj status, druge statuse nije moguće slati ponovno iz Gath-a)

"U pripremi" - račun čeka na obradu

"Potpisano" - međustatus koji predstavlja račune koji su poslani iz programa, no čekaju na validaciju